In nhiệt thông tin lên thẻ

In thông tin như hình ảnh, chữ, số, mã vạch,… lên vị trí xác định trên thẻ
Cá thể hoá thông tin lên các thẻ trắng, phôi thẻ đã có nội dung.
In màu, in nhũ, hoặc in trắng đen lên thẻ.
Dùng các máy in nhiệt Javelin J330i hoặc J430i in chính xác và đẹp

in-nhiet-thong-tin-len-the