Mã hoá thẻ

Mã hoá chip, từ, mã vạch lên thẻ
Thông tin chính xác, bảo mật.
Mã hoá thông tin lên dải từ, lên chip, in mã vạch để quản lý nhân viên, hàng hoá, khách hàng.
Máy móc chuyên dụng của Matica và NBS

ma-hoa-the