Tag: Ép kim

Ép kim (Hotstamping) lên thẻ

Các thẻ cần làm nổi bật thông tin nào đó như: logo doanh nghiệp, VIP Card,… Ép kim vào chính xác vị trí trên thẻ Dùng nhũ vàng hay nhũ bạc nguyên liệu ngoại nhập. Độ bám dính cao, không