Tag: hệ thống cho vay

Có thể vay tiền mà không cần đến ngân hàng tại Mỹ

Khi mới thành lập, Lending Club tự định vị mình là một mạng xã hội giúp các thành viên tìm được nhóm người có nhiều điểm tương đồng với mình, dựa trên lý thuyết người đi vay sẽ không muốn