Tag: ngành công nghiệp

Cung cách điều hành tỷ giá NHNN bám sát thị trường

Ở một góc độ khác, ông Trịnh Quang Anh, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu kinh tế của Maritime Bank, việc giữ tỷ giá cố định suốt giai đoạn vừa qua, tuy giúp NHNN đối phó với lạm phát tốt