Tag: nghề nghiệp

1 năm làm 3 ngân hàng

“Đồng nghiệp khen tôi được cái duyên, có năng lực lại biết “chém gió” nên khách hàng tìm đến khá nhiều. Công việc bây giờ bận rộn hơn nhưng thu nhập tốt, lại được tiếp xúc nhiều với các khách