Tag: OCB Online

Sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến OCB Online

Trường hợp sử dụng phương pháp xác thực bằng thiết bị Token: OCB sẽ cấp phát cho khách hàng một thiết bị điện tử, trong đó cứ một khoảng thời gian nhất định (60 giây) sẽ cung cấp một mã