Tag: Thẻ chip tiếp xúc

Thẻ chip tiếp xúc

Các thẻ có gắn chip lên thẻ. Như các loại thẻ ATM của một số ngân hàng, thẻ SIM  điện thoại,… Với công nghệ và tính bảo mật cao, người dùng có thể sử dụng thẻ chip cho các mục