Tag: Thẻ thành viên

Thẻ thành viên, thẻ VIP

Là các loại thẻ như thẻ hội viên, thẻ khách hàng thân thiết, thẻ giảm giá,… Giúp các doanh nghiệp không ngừng nâng cao, quảng bá hình ảnh của doanh nghiệp. Là cầu nối, duy trì, quản lý hệ thống