Tag: tiền

Thu phí khi rút tiền qua cây ATM gây khó khăn cho người lao động

Chị Nguyễn Thị Hoài, làm việc tại khu công nghiệp, chế xuất Bắc Thăng Long, Hà Nội cũng cho biết, tiền lương mỗi tháng khoảng hơn 2 triệu đồng nhưng không bao giờ dám rút hết một lần. Khi công