Tag: trung tâm tài chính

Singapore: trung tâm tài chính lớn thứ ba thế giới

Bảng xếp hạng phản ánh các lĩnh vực cạnh tranh chủ chốt, bao gồm môi trường kinh doanh, sự phát triển trong khu vực tài chính và cơ sở hạ tầng của 86 trung tâm toàn cầu. Các thành phố