Tag: usd

Ngân hàng đồng loạt bán USD ở mức 22.340 đồng

Tỷ giá trung tâm giữa VND và USD sáng 19/9 được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 21.959 đồng, tăng 3 đồng so với cuối tuần trước. Với biên độ +/-3% đang được áp dụng, tỷ giá trần