Tag: vay vốn ngân hàng

Ngân hàng cho vay vượt quá giá trị tài sản bảo đảm

Khi chủ đầu tư thế chấp dự án BĐS để vay vốn ngân hàng và chủ đầu tư bán nhà của dự án cho người dân và người dân lại được ngân hàng tài trợ cho vay chính căn nhà