Tag: VIB-FTU2

Thẻ liên kết VIB-FTU2 tiện lợi và đa năng

Sản phẩm thẻ liên kết VIB-FTU2 là một hình thức thẻ ghi nợ nội địa đa năng. Với thẻ này, các bạn sinh viên có thể thực hiện chức năng thanh toán học phí trực tuyến qua mạng hoặc tại