Tag: VietinBank

Hợp tác thanh toán thẻ giữa VietinBank và Maritime Bank

VietinBank sẽ cung cấp thiết bị thanh toán cho Maritime Bank, đồng thời, VietinBank và Maritime Bank cam kết hợp tác triển khai các chương trình chăm sóc với nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng là chủ