Thẻ trắng

Là các loại thẻ mặt trước và mặt sau chưa có thông tin
Các doanh nghiệp đã có máy in thẻ có thể sử dụng thẻ trắng để chủ động trong việc phát hành thành thẻ.
Nhiều màu sắc để lựa chọn.

the-trang